• 3e786a7861251115dc7850bbd8023af
 • 500x500zuling

LED displeý ýumşak modul

 • indoor curved led video wall panel soft led module

  ýapyk egrilen wideo diwar paneli ýumşak gurşunly modul

  LED ýumşak modul näme?Adaty LED displeý bilen deňeşdirilende, ýumşak ekranly optoelektron LED ýumşak modul gaty tagta PCB tagtasyndan we adaty LED displeýinde ulanylýan gaty gabykly maskadan ýasalýar we çeýeligi ýok.Radian we egilmek zerurlygy bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda, çaýkamak ýaly ýörite amallar bilen edilmeli, ýöne ýörite amallary ulanmagyň bahasy köp artar we ussatlyk gaty owadan däl.

  LED modul, belli bir kadalara laýyklykda birleşdirilen we soňra gaplanan, üstesine-de käbir suw geçirmeýän bejeriş we dolandyryş ulgamlary bolan LED yşyklandyryjy diodlardan ybarat yşyklandyryş bezeg önümidir.LED modullary LED önümlerinde giňden ulanylýar we gurluşda we elektronikada-da uly tapawutlar bar.Simpleönekeý zat, LED moduly bolmak üçin yşyklandyryjy tagtany we gabygyny ulanmak, çylşyrymly, hemişelik tok çeşmesine we degişli ýylylyk bölünip çykarylyşyna birneme gözegçilik goşmak, LED ömrüni we ýagtylyk intensiwligini gowulandyrýar.

 • flexible led video display Curving screen module

  çeýe wideo görkezişi Ekranyň egri moduly

  1. specialörite materiallary we ösen tehnologiýany, ultra inçe we ultra-ýagtylygy ulanyp, üç ululykdaky modullaryň galyňlygy 9-10mm,

  Güýçli çeýeligi, 120 ° çenli egilip we islendik görnüşe (silindr, tolkun, halka, sferik, heteroseksual we ş.m.) şekillendirip bolýar.

  2. Güýçli magnit adsorbsion gurnamasyny, göni adsorbsiýany, has amatly gurnama we tehniki hyzmaty kabul ediň.Guty korpusy aýrylýar, gurluş ýükleri azalýar we çykdajylar netijeli azalýar.Polyň üstünde durmak, asmak, ornaşdyrmak, götermek we beýleki gurnama usullaryny goldaň

  3. Magnit siňdiriş modulyny ulanyp, çep we sag we ýokary we aşak ugurlar modulyň terjimesi bilen sazlanyp bilner;magnit sütünini aýlamak bilen beýikligi sazlap bolýar we şeýlelik bilen tutuş ekranyň tekizligini sazlap bolýar

 • LED soft module indoor P2.5 led display full color

  Içerki P2.5 LED ýumşak modul ekrany doly reňkde görkezýär

  1. specialörite materiallary we ösen tehnologiýany, ultra inçe we ultra-ýagtylygy ulanyp, üç ululykdaky modullaryň galyňlygy 9-10mm,

  Güýçli çeýeligi, 120 ° çenli egilip we islendik görnüşe (silindr, tolkun, halka, sferik, heteroseksual we ş.m.) şekillendirip bolýar.

  2. Güýçli magnit adsorbsion gurnamasyny, göni adsorbsiýany, has amatly gurnama we tehniki hyzmaty kabul ediň.Guty korpusy aýrylýar, gurluş ýükleri azalýar we çykdajylar netijeli azalýar.Polyň üstünde durmak, asmak, ornaşdyrmak, götermek we beýleki gurnama usullaryny goldaň

  3. Magnit siňdiriş modulyny ulanyp, çep we sag we ýokary we aşak ugurlar modulyň terjimesi bilen sazlanyp bilner;magnit sütünini aýlamak bilen beýikligi sazlap bolýar we şeýlelik bilen tutuş ekranyň tekizligini sazlap bolýar

 • indoor rental led display P5.95 signage Billboard

  jaýyň kireýine berilýän ekrany P5.95 belgili bellik

  1. specialörite materiallary we ösen tehnologiýany, ultra inçe we ultra-ýagtylygy ulanyp, üç ululykdaky modullaryň galyňlygy 9-10mm,

  Güýçli çeýeligi, 120 ° çenli egilip we islendik görnüşe (silindr, tolkun, halka, sferik, heteroseksual we ş.m.) şekillendirip bolýar.

  2. Güýçli magnit adsorbsion gurnamasyny, göni adsorbsiýany, has amatly gurnama we tehniki hyzmaty kabul ediň.Guty korpusy aýrylýar, gurluş ýükleri azalýar we çykdajylar netijeli azalýar.Polyň üstünde durmak, asmak, ornaşdyrmak, götermek we beýleki gurnama usullaryny goldaň

  3. Magnit siňdiriş modulyny ulanyp, çep we sag we ýokary we aşak ugurlar modulyň terjimesi bilen sazlanyp bilner;magnit sütünini aýlamak bilen beýikligi sazlap bolýar we şeýlelik bilen tutuş ekranyň tekizligini sazlap bolýar

 • Soft Module Shape Curved P4 LED Display Module

  Softumşak modul şekilli egri P4 LED displeý moduly

  1. Gurluşyk mahabat maşyny açylansoň, awtomatiki usulda ýapylýar
  Gurluşyk mahabat maşynynyň menýu sazlamasynyň takyk ýapylma ýagdaýynda ýa-da ýokdugyny anyklamak zerur;enjam gysga zynjyry görkezýär we esasy tagtany çalşyp bolýar;ýokary woltly çyzgy dogry işlemeýär, ýokary woltly çyzgy çalşyň;uzakdan dolandyrmak işlemeýär.
  2. LCD gurluşyk mahabat maşyny açylanda we öçürilende ekranda biynjalyk nagyşlar bolar
  Bu ýagdaý adaty bir hadysa bolan grafiki kartanyň signal päsgelçiliginden döreýär.Bu şübhe awtomatiki ýa-da el bilen işlemek arkaly çözülip bilner.

 • Indoor Curving screen soft flexible led video display

  Oorapyk egrilik ekrany ýumşak çeýe wideo görkezişi

  1. specialörite materiallary we ösen tehnologiýany, ultra inçe we ultra-ýagtylygy ulanyp, üç ululykdaky modullaryň galyňlygy 9-10mm,

  Güýçli çeýeligi, 120 ° çenli egilip we islendik görnüşe (silindr, tolkun, halka, sferik, heteroseksual we ş.m.) şekillendirip bolýar.

  2. Güýçli magnit adsorbsion gurnamasyny, göni adsorbsiýany, has amatly gurnama we tehniki hyzmaty kabul ediň.Guty korpusy aýrylýar, gurluş ýükleri azalýar we çykdajylar netijeli azalýar.Polyň üstünde durmak, asmak, ornaşdyrmak, götermek we beýleki gurnama usullaryny goldaň

  3. Magnit siňdiriş modulyny ulanyp, çep we sag we ýokary we aşak ugurlar modulyň terjimesi bilen sazlanyp bilner;magnit sütünini aýlamak bilen beýikligi sazlap bolýar we şeýlelik bilen tutuş ekranyň tekizligini sazlap bolýar

 • P2.5 Module for LED Display Screen Video Wall Panel

  LED ekrany wideo diwar paneli üçin P2.5 moduly

  Myhmanhananyň amaly Uly myhmanhana lobbi programmasy, önümiň görnüşi: silindr görnüşli (totem polýus) ýumşak modul.Myhmanhananyň kabulhanasyny bezemek roluny oýnap biler.Funksiýa nukdaýnazaryndan mahabat media ekrany, sagat ekrany, göterim derejesiniň ekrany we beýleki programmalar hökmünde ulanylyp bilner.Myhmanhana has köp müşderini özüne çekmek üçin öz aýratyn önümlerini we hyzmatlaryny mahabatlandyryp biler;dünýä sagadyny silindr görnüşli ekrana ýerleşdirip bolar we sagat hemme taraplaýyn, takyk we giňişleýin görkezilip bilner;global dostlaryň walýuta hümmeti görkezilýär, bu halkara dostlary üçin günüň walýuta çalşygyny hakyky wagt maglumatlarynda barlamak üçin amatly.

 • flexible video walls flexible led panels display

  çeýe wideo diwarlary çeýe gurşun panelleri görkezýär

  LED ýumşak modullarda aşakdaky aýratynlyklar bar:
  1. Modul ýumşak, saýlama aýratyn we gurnamak amatly;
  2. Maska tekiz we reňk tapawudy bolmadyk silikondan ýasalýar;
  3. Güýçli çeýeligi, zerurlyklara görä islendik görnüşde ýasap bolýar;
  4. Silindr şekilli ulanylanda surat tekiz we owadan bolýar, şkaflaryň arasyndaky signal çyzygy we elektrik liniýasy gurmak aňsat we çalt we professional ses we wideo gaýtadan işlemek bilen bilelikde ulanyp boljak çalt düwün bogunlaryny kabul edýär. ulgamlary;

 • P3 soft led module column led display screen flexible

  P3 ýumşak gurşunly modul sütüni ekran ekrany çeýe

  1. specialörite materiallary we ösen tehnologiýany, ultra inçe we ultra-ýagtylygy ulanyp, üç ululykdaky modullaryň galyňlygy 9-10mm,

  Güýçli çeýeligi, 120 ° çenli egilip we islendik görnüşe (silindr, tolkun, halka, sferik, heteroseksual we ş.m.) şekillendirip bolýar.

  2. Güýçli magnit adsorbsion gurnamasyny, göni adsorbsiýany, has amatly gurnama we tehniki hyzmaty kabul ediň.Guty korpusy aýrylýar, gurluş ýükleri azalýar we çykdajylar netijeli azalýar.Polyň üstünde durmak, asmak, ornaşdyrmak, götermek we beýleki gurnama usullaryny goldaň

  3. Magnit siňdiriş modulyny ulanyp, çep we sag we ýokary we aşak ugurlar modulyň terjimesi bilen sazlanyp bilner;magnit sütünini aýlamak bilen beýikligi sazlap bolýar we şeýlelik bilen tutuş ekranyň tekizligini sazlap bolýar

 • Flexible LED Module Soft LED Display Curved LED

  Çeýe LED modul Softumşak LED displeý egri LED

  1. specialörite materiallary we ösen tehnologiýany, ultra inçe we ultra-ýagtylygy ulanyp, üç ululykdaky modullaryň galyňlygy 9-10mm,

  Güýçli çeýeligi, 120 ° çenli egilip we islendik görnüşe (silindr, tolkun, halka, sferik, heteroseksual we ş.m.) şekillendirip bolýar.

  2. Güýçli magnit adsorbsion gurnamasyny, göni adsorbsiýany, has amatly gurnama we tehniki hyzmaty kabul ediň.Guty korpusy aýrylýar, gurluş ýükleri azalýar we çykdajylar netijeli azalýar.Polyň üstünde durmak, asmak, ornaşdyrmak, götermek we beýleki gurnama usullaryny goldaň

  3. Magnit siňdiriş modulyny ulanyp, çep we sag we ýokary we aşak ugurlar modulyň terjimesi bilen sazlanyp bilner;magnit sütünini aýlamak bilen beýikligi sazlap bolýar we şeýlelik bilen tutuş ekranyň tekizligini sazlap bolýar

 • led screen P3.91/P4.81 led indoor display

  gurşunly ekran P3.91 / P4.81 ýapyk ekran

  LED ýumşak modul näme?Adaty LED displeý bilen deňeşdirilende, ýumşak ekranly optoelektron LED ýumşak modul gaty tagta PCB tagtasyndan we adaty LED displeýinde ulanylýan gaty gabykly maskadan ýasalýar we çeýeligi ýok.Radian we egilmek zerurlygy bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda, çaýkamak ýaly ýörite amallar bilen edilmeli, ýöne ýörite amallary ulanmagyň bahasy köp artar we ussatlyk gaty owadan däl.

  LED modul, belli bir kadalara laýyklykda birleşdirilen we soňra gaplanan, üstesine-de käbir suw geçirmeýän bejeriş we dolandyryş ulgamlary bolan LED yşyklandyryjy diodlardan ybarat yşyklandyryş bezeg önümidir.LED modullary LED önümlerinde giňden ulanylýar we gurluşda we elektronikada-da uly tapawutlar bar.Simpleönekeý zat, LED moduly bolmak üçin yşyklandyryjy tagtany we gabygyny ulanmak, çylşyrymly, hemişelik tok çeşmesine we degişli ýylylyk bölünip çykarylyşyna birneme gözegçilik goşmak, LED ömrüni we ýagtylyk intensiwligini gowulandyrýar.

 • LED Display Screen Indoor Small Pitch High definition

  “LED” ekrany ýapyk kiçi meýdança ýokary kesgitleme

  LED ýumşak modul näme?Adaty LED displeý bilen deňeşdirilende, ýumşak ekranly optoelektron LED ýumşak modul gaty tagta PCB tagtasyndan we adaty LED displeýinde ulanylýan gaty gabykly maskadan ýasalýar we çeýeligi ýok.Radian we egilmek zerurlygy bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda, çaýkamak ýaly ýörite amallar bilen edilmeli, ýöne ýörite amallary ulanmagyň bahasy köp artar we ussatlyk gaty owadan däl.

  LED modul, belli bir kadalara laýyklykda birleşdirilen we soňra gaplanan, üstesine-de käbir suw geçirmeýän bejeriş we dolandyryş ulgamlary bolan LED yşyklandyryjy diodlardan ybarat yşyklandyryş bezeg önümidir.LED modullary LED önümlerinde giňden ulanylýar we gurluşda we elektronikada-da uly tapawutlar bar.Simpleönekeý zat, LED moduly bolmak üçin yşyklandyryjy tagtany we gabygyny ulanmak, çylşyrymly, hemişelik tok çeşmesine we degişli ýylylyk bölünip çykarylyşyna birneme gözegçilik goşmak, LED ömrüni we ýagtylyk intensiwligini gowulandyrýar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2