• 3e786a7861251115dc7850bbd8023af

Açyk LED displeýleri satyn almak, içerki LED displeýlerden has köp göz öňünde tutulmalydyr.

1 (1)

Lightagty polýus LED ekran aýratynlyklary we parametrleri :

1. Internet, zatlaryň interneti, uzakdan täsirleşmek we ş.m. funksiýalaryny birleşdirýär, ýokary ýagtylygy, ýokary reňk görkeziji koeffisiýentini we ýagtylygy awtomatiki sazlap bilýän içerki temperatura duýgur enjamyna eýe.Şeýle hem, terminaly LED mahabat maşynyna takyk gözegçilik edip, uzakdan elektrik üpjünçiligi, öçürmek, wagt wyklýuçateli, sanly ekrany sinhronlamak, daşky gurşawy duýmak, daşky gurşawyň hakyky gözegçiligi (temperatura, çyglylyk, ýel) bilen Windows, Android, IOS ulgamyna uýgunlaşyp biler. tizlik, ýeliň ugry, ses, PM2.5, PM10) we beýleki funksiýalar

2. Bu LED yşyk polýusynyň ekrany gutusy ýönekeý we sypaýy, görnüşi täze we owadan görnüşdäki özboluşly dizaýny kabul edýär.Standartlaşdyrylan modullar bilen gurnalan we çyranyň üstü daşky gurşawyň ulanylyşyna doly laýyk gelýän ýelim we suw geçirmeýän zatlar bilen doldurylýar.Lightagtylyk polýusyna gurnalanlygy sebäpli, ýagtylyk sütüni bilen ajaýyp birleşmek üçin ýörite gurnama gurluşy döredildi, gurnama prosesi ýönekeý we çalt, tehniki hyzmat etmek amatly.

3. Akylly şäher terminaly hökmünde LED akylly yşyk polýus ekrany hakyky wagtda maglumat çykarmak funksiýasyna eýedir, gyssagly maglumaty derrew çykaryp biler we awtomatiki usulda oýun gündeligini döredip biler;mazmuny bölmek ekrany görkezmek funksiýasy, ýagny bir ekran bir wagtyň özünde tekst, wideo we suratlar oýnap biler;kesgitli nokat gowşuryş funksiýasy, mazmun belli bir nokatda çalynýar, dürli mazmun bir ekranda oýnalyp bilner we şol bir mazmun dürli ekranlarda oýnalyp bilner.

Modulyň ululygy: P2.5 Degişli gutynyň ululygy: 480 * 640 640 * 960

Modulyň ululygy: P3 degişli gutynyň ululygy: 576 * 768 960 * 1152 768 * 960

Modulyň ululygy: P4 Degişli gutynyň ululygy: 640 * 960 960 * 1280

Özbaşdak düzülen kabinet ölçegleri

 

taslama

parametri

Bellik

 

Esasy parametr

piksel meýdançasy 2,5 mm _

 

piksel gurluşy 1R1G1B

 

piksel dykyzlygy 160000 / m2

 

Modulyň çözgüdi 128 (W) * 64 (H)

 

Modulyň ululygy 320mm * 160mm _

 

 

 

OPTIK PARAMETER

Pointeke nokat ýagtylygy, hromatiki düzediş bar

 

ak deňagramlylygyň ýagtylygy ≥ 5 0 00cd / ㎡

 

reňk temperaturasy 3200K - 9300K sazlap bolýar

 

Gorizontal görnüş ≥ 140 °

 

dik görmek burçy ≥ 120 °

 

Görünýän aralyk ≥8 metr

 

Ightagtylygyň birmeňzeşligi ≥97%

 

Kontrast 000 5 000: 1

 

 

 

GÖRNÜŞ PARAMETERI

Signallary gaýtadan işlemek bitleri 16 bit * 3

 

çal 12-14Bit

 

dolandyryş aralygy Gigabit Ethernet kabeli: 100 metr, Optiki süýüm: 10 km

 

sürüjiniň tertibi Grayokary çal reňkli hemişelik tok çeşmesi sürüjisi IC

 

Kadr ýygylygy ≥ 60HZ

 

täzeleniş tizligi ≥ 1920-3840 Hz

 

dolandyrmagyň usuly Sinhronlaşdyryň

 

Ightagtylygy sazlamak aralygy 0-dan 100-e çenli basgançaksyz düzediş

 

 

IŞLER PARAMETERI

Üznüksiz iş wagty ≥72 sagat

 

Adaty durmuş 50,000 sagat

 

Gorag synpy Öň IP65, yzky IP43

 

iş temperaturasynyň diapazony -20 ℃ 50 ℃

 

Işleýän çyglylyk aralygy 10% - 80% RH kondensasiýa däl

 

Saklamagyň temperatura diapazony -20 60 60 ℃

 

 

ELEKTRIK PARAMETERI

Işleýän naprýa .eniýe DC 5V

 

Kuwwat talaplary AC: 220 × (1 ± 10%) V, 50 × (1 ± 5%) Hz

 

Iň ýokary energiýa sarp edilişi 8 5 0W / ㎡

 

Ortaça sarp ediş 350W / ㎡

 

 

taslama

parametri

Bellik

 

Esasy parametr

piksel meýdançasy 3 mm

 

piksel gurluşy 1R1G1B

 

piksel dykyzlygy 111111 / m2

 

Modulyň çözgüdi 64 (W) * 64 (H)

 

Modulyň ululygy 192mm * 192mm _

 

Gutynyň ululygy 768X768

 

 

 

OPTIK PARAMETER

Pointeke nokat ýagtylygy, hromatiki düzediş bar

 

ak deňagramlylygyň ýagtylygy ≥ 5 0 00cd / ㎡

 

reňk temperaturasy 3200K - 9300K sazlap bolýar

 

Gorizontal görnüş ≥ 120 °

 

dik görmek burçy ≥ 120 °

 

Görünýän aralyk ≥8 metr

 

Ightagtylygyň birmeňzeşligi ≥97%

 

Kontrast 000 5 000: 1

 

 

 

GÖRNÜŞ PARAMETERI

Signallary gaýtadan işlemek bitleri 16 bit * 3

 

çal 12-14Bit

 

dolandyryş aralygy Gigabit Ethernet kabeli: 100 metr, Optiki süýüm: 10 km

 

sürüjiniň tertibi Grayokary çal reňkli hemişelik tok çeşmesi sürüjisi IC

 

Kadr ýygylygy ≥ 60HZ

 

täzeleniş tizligi ≥ 1920-3840 Hz

 

dolandyrmagyň usuly Sinhronlaşdyryň

 

Ightagtylygy sazlamak aralygy 0-dan 100-e çenli basgançaksyz düzediş

 

 

IŞLER PARAMETERI

Üznüksiz iş wagty ≥72 sagat

 

Adaty durmuş 50,000 sagat

 

Gorag synpy Öň IP65, yzky IP43

 

iş temperaturasynyň diapazony -20 ℃ 50 ℃

 

Işleýän çyglylyk aralygy 10% - 80% RH kondensasiýa däl

 

Saklamagyň temperatura diapazony -20 60 60 ℃

 

 

ELEKTRIK PARAMETERI

Işleýän naprýa .eniýe DC 5V

 

Kuwwat talaplary AC: 220 × (1 ± 10%) V, 50 × (1 ± 5%) Hz

 

Iň ýokary energiýa sarp edilişi 8 5 0W / ㎡

 

Ortaça sarp ediş 350W / ㎡

 

 

taslama

parametri

Bellik

 

Esasy parametr

piksel meýdançasy 4mm

 

piksel gurluşy 1R1G1B

 

piksel dykyzlygy 62500 / m2

 

Modulyň çözgüdi 80 (W) * 40 (H)

 

Modulyň ululygy 320mm * 160mm _

 

 

 

OPTIK PARAMETER

Pointeke nokat ýagtylygy, hromatiki düzediş bar

 

ak deňagramlylygyň ýagtylygy 00 50 00cd / ㎡

 

reňk temperaturasy 3200K - 9300K sazlap bolýar

 

Gorizontal görnüş ≥ 140 °

 

dik görmek burçy ≥ 120 °

 

Görünýän aralyk ≥8 metr

 

Ightagtylygyň birmeňzeşligi ≥97%

 

Kontrast 0005000: 1

 

 

 

GÖRNÜŞ PARAMETERI

Signallary gaýtadan işlemek bitleri 16 bit * 3

 

çal 12-16Bit

 

dolandyryş aralygy Gigabit Ethernet kabeli: 100 metr, Optiki süýüm: 10 km

 

sürüjiniň tertibi Grayokary çal reňkli hemişelik tok çeşmesi sürüjisi IC

 

Kadr ýygylygy ≥ 60HZ

 

täzeleniş tizligi ≥ 1920-3840 Hz

 

dolandyrmagyň usuly Sinhronlaşdyryň

 

Ightagtylygy sazlamak aralygy 0-dan 100-e çenli basgançaksyz düzediş

 

 

IŞLER PARAMETERI

Üznüksiz iş wagty ≥72 sagat

 

Adaty durmuş 50,000 sagat

 

Gorag synpy Öň IP65, yzky IP43

 

iş temperaturasynyň diapazony -20 ℃ 50 ℃

 

Işleýän çyglylyk aralygy 10% - 80% RH kondensasiýa däl

 

Saklamagyň temperatura diapazony -20 60 60 ℃

 

 

ELEKTRIK PARAMETERI

Işleýän naprýa .eniýe DC 5V

 

Kuwwat talaplary AC: 220 × (1 ± 10%) V, 50 × (1 ± 5%) Hz

 

Iň ýokary energiýa sarp edilişi 890W / ㎡

 

Ortaça sarp ediş 350W / ㎡

 

1 (2)
1 (3)
1 (3)
1 (4)
1 (5)
1 (6)
1 (11)
1 (12)
1 (13)

Iş wagty: 10-2022-nji mart