• 3e786a7861251115dc7850bbd8023af
  • 500x500zuling

“LED” ekrany kärendesine alyň Daşky ýokary ýagtylyk

“LED” ekrany kärendesine alyň Daşky ýokary ýagtylyk

Gysga düşündiriş:

“LED” kärendesi dürli konferensiýalar we önüm sergileri sebäpli has ajaýyp.Ulanyjylar üçin diňe bir dürli enjamlary goldamak bilen çäklenmän, enjamyň ulanylyşynda has ajaýyp bolmagyny üpjün edip biljek Pekin LED displeý kärendesi işini saýlamak gaty möhümdir, şonuň üçin kärendesine alanyňda nämä üns bermeli? LED enjamlary?Aşakda “Xuanyue Audiovisual” siziň bilen paýlaşar.
Yşyk-diodly lampalary kärendesine alanyňda üns bermeli zat, işiň saýlanmagydyr.Ulanyş tejribämiziň nukdaýnazaryndan dogry LED kärende işini saýlamak gaty möhümdir.Işewürlik tarapyndan hödürlenýän dürli hyzmatlar we önümleriň öndürijiligi ünsden düşürip bolmajak faktorlar.Yşyk-diodly lampalary saýlaýarys Bir kärhana kärendesine almak üçin haýsy zatlar göz öňünde tutulmaly?Birinjisi, işiň gerimi.Umuman aýdanyňda, has uly bazar masştaby bolan bir işi saýlamaga has ýykgyn edýäris, bu esasan işiň işgärleriniň we enjamlarynyň sanynda we işewür işgärleriň tehniki başarnyklarynda şöhlelenýär.Goldaw we enjam görnüşleri, LED lizing kärendeçilerini saýlamak üçin esas bolup, soňundan LED lizing söwdagärleriniň iş göwrüminden takmynan görüp boljak söwdagärleriň bazar habardarlygydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 (1)

LED enjamlaryny kärendesine alanyňda haýsy faktorlar we jikme-jiklikler göz öňünde tutulmaly?

“LED” kärendesi dürli konferensiýalar we önüm sergileri sebäpli has ajaýyp.Ulanyjylar üçin diňe bir dürli enjamlary goldamak bilen çäklenmän, enjamyň ulanylyşynda has ajaýyp bolmagyny üpjün edip biljek Pekin LED displeý kärendesi işini saýlamak gaty möhümdir, şonuň üçin kärendesine alanyňda nämä üns bermeli? LED enjamlary?Aşakda “Xuanyue Audiovisual” siziň bilen paýlaşar.
Yşyk-diodly lampalary kärendesine alanyňda üns bermeli zat, işiň saýlanmagydyr.Ulanyş tejribämiziň nukdaýnazaryndan dogry LED kärende işini saýlamak gaty möhümdir.Işewürlik tarapyndan hödürlenýän dürli hyzmatlar we önümleriň öndürijiligi ünsden düşürip bolmajak faktorlar.Yşyk-diodly lampalary saýlaýarys Bir kärhana kärendesine almak üçin haýsy zatlar göz öňünde tutulmaly?Birinjisi, işiň gerimi.Umuman aýdanyňda, has uly bazar masştaby bolan bir işi saýlamaga has ýykgyn edýäris, bu esasan işiň işgärleriniň we enjamlarynyň sanynda we işewür işgärleriň tehniki başarnyklarynda şöhlelenýär.Goldaw we enjam görnüşleri, LED lizing kärendeçilerini saýlamak üçin esas bolup, soňundan LED lizing söwdagärleriniň iş göwrüminden takmynan görüp boljak söwdagärleriň bazar habardarlygydyr.
Diňe LED kärende biznesini saýlamak däl.Enjamlaryň kärende bahasy hem ünsden düşürip bolmajak faktor.Umuman aýdanyňda, LED enjamlaryny kärendesine almakda bahanyň enjamlaryň işleýşi we kärendäniň günleriniň sany bilen uly gatnaşygy bar.Ulanyjy hökmünde, artykmaçlyklary kärendesine almakda bahany eýelemek isleseňiz, enjamyň işleýşine umumy düşünmeli.Şol bir wagtyň özünde, bahanyň has amatly bolmagy üçin enjamlar bazar şertlerine görä saýlanýar.
LED enjamlaryny kärendesine alanyňda üns bermeli köp zat bar.Elbetde, öz çykyşyňyzyň has ýumşak bolmagyny isleseňiz, zerur taýýarlyklar aýrylmazdyr.Ilki bilen enjamyň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak üçin enjamyň ýagdaýyny düzetmeli.Ikinjisi, zerur düzediş.“LED” kärende kompaniýalary enjamyň işleýşine kömek etmek üçin dürli tehniki hyzmatlary berip bilerler.
Gysgaça aýdylanda, LED ekran ekranlarynyň kärendesinde göz öňünde tutulmaly köp jikme-jiklik bar.Ulanyjylar üçin hakyky ulanylyşyna görä degişli enjamlary saýlamak hökmanydyr.Xuanyue Audiovisual, ýerdäki önüm ulgamlary we hyzmatlary bilen ökde LED kärende üpjünçisidir.Tejribe, köp ulanyjy üçin iň amatly saýlawdyr.

taslama

parametri

Bellik

 

Esasy parametr

piksel meýdançasy 4.81mm

 

piksel gurluşy 1R1G1B

 

piksel dykyzlygy 43264 / m2

 

Modulyň çözgüdi 52 (W) * 52 (H)

 

Modulyň ululygy 250mm * 250mm

 

Gutynyň ululygy 500mmX500mm

 

 

 

OPTIK PARAMETER

Pointeke nokat ýagtylygy, hromatiki düzediş bar

 

ak deňagramlylygyň ýagtylygy ≥4 5 00cd / ㎡

 

reňk temperaturasy 3200K - 9300K sazlap bolýar

 

Gorizontal görnüş ≥ 120 °

 

dik görmek burçy ≥ 120 °

 

Görünýän aralyk ≥8 metr

 

Ightagtylygyň birmeňzeşligi ≥97%

 

Kontrast 0003000: 1

 

 

 

Üstünlik

Signallary gaýtadan işlemek bitleri 16 bit * 3

 

çal 16Bit

 

dolandyryş aralygy Gigabit Ethernet kabeli: 100 metr, Optiki süýüm: 10 km

 

sürüjiniň tertibi Grayokary çal reňkli hemişelik tok çeşmesi sürüjisi IC

 

Kadr ýygylygy ≥ 60HZ

 

täzeleniş tizligi 201920 Hz

 

dolandyrmagyň usuly Sinhronlaşdyryň

 

Ightagtylygy sazlamak aralygy 0-dan 100-e çenli basgançaksyz düzediş

 

 

Işleýiş parametri

Üznüksiz iş wagty ≥72 sagat

 

Adaty durmuş 50,000 sagat

 

Gorag synpy IP 65

 

iş temperaturasynyň diapazony -20 ℃ 50 ℃

 

Işleýän çyglylyk aralygy 10% - 80% RH kondensasiýa däl

 

Saklamagyň temperatura diapazony -20 60 60 ℃

 

 

Elektrik parametri

Işleýän naprýa .eniýe DC 5V

 

Kuwwat talaplary AC: 220 × (1 ± 10%) V, 50 × (1 ± 5%) Hz

 

Iň ýokary energiýa sarp edilişi 80 0W / ㎡

 

Ortaça sarp ediş 3 6 0W / ㎡

 

 

1 (2)
1 (3)
1 (4)
1 (5)
1 (6)

1 (8)

1 (10)

1 (11)

1 (12)

1 (13)

1 (14)

1 (15)

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň