• 3e786a7861251115dc7850bbd8023af
  • 500x500zuling

Biz hakda

gongsihaunjing

“SHENZHEN CRTOP Co., Ltd.” ajaýyp önüm gözleg we işläp düzmek, dizaýn, önümçilik, taslama goldaw hyzmaty we satuwdan soňky hyzmat we beýleki giňişleýin hyzmat mümkinçilikleri bilen LED displeýine we LED yşyklandyryşyna ünsi jemleýän öndüriji.Iň oňat LED programma üpjünçiligi çözgüdi bilen üpjün edýär.Business king LED displeýi, LED yşyklandyryş we LED yşyklandyryş we ş.m.

Baş ofisi Hytaýyň Pekinde ýerleşýän “SHENHZEN CRTOP Co. Ltd.” Hytaýyň Guanç Guangzhouou şäherinde önümçilik zawody we Hytaýyň Şençzhenen şäherinde halkara satuw bölümi bar.Kompaniýanyň häzirki wagtda 30,000 inedördül metrlik özbaşdak zawody bar we 25 patente, 17 programma üpjünçiligine, 4 hasaba alnan söwda belligine we 10-dan gowrak patent üýtgetmesine eýe.Birnäçe ýyllap üznüksiz toplanmakdan we öňe gidişlikden soň, kompaniýanyň tehnologiýasy pudakda, esasanam in engineeringenerçilik önümlerinde öňdebaryjy derejä ýetdi, ýöne şeýle hem uly artykmaçlyga eýe.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa tehnologiýanyň yzygiderli täzelenmegini we ösüşini dowam etdirýär, tehniki gurluşyny we zehin ätiýaçlygyny yzygiderli gowulandyrýar we Tsinghua uniwersiteti, Hytaý Oba hojalyk uniwersiteti, Merkezi Şekillendiriş sungaty akademiýasy, Demirgazyk Hytaý elektrik energiýasy bilen gözleg we ösüş hyzmatdaşlygyny dowam etdirýär. Beýleki uniwersitetler.

“SHENZHEN CRTOP Co., Ltd.” ajaýyp önüm gözleg we işläp düzmek, dizaýn, önümçilik, taslama goldaw hyzmaty we satuwdan soňky hyzmat we beýleki giňişleýin hyzmat mümkinçilikleri bilen LED displeýine we LED yşyklandyryşyna ünsi jemleýän öndüriji.Iň oňat LED programma üpjünçiligi çözgüdi bilen üpjün edýär.Business king LED displeýi, LED yşyklandyryş we LED yşyklandyryş we ş.m.

Baş ofisi Hytaýyň Pekinde ýerleşýän “SHENHZEN CRTOP Co. Ltd.” Hytaýyň Guanç Guangzhouou şäherinde önümçilik zawody we Hytaýyň Şençzhenen şäherinde halkara satuw bölümi bar.Kompaniýanyň häzirki wagtda 30,000 inedördül metrlik özbaşdak zawody bar we 25 patente, 17 programma üpjünçiligine, 4 hasaba alnan söwda belligine we 10-dan gowrak patent üýtgetmesine eýe.Birnäçe ýyllap üznüksiz toplanmakdan we öňe gidişlikden soň, kompaniýanyň tehnologiýasy pudakda, esasanam in engineeringenerçilik önümlerinde öňdebaryjy derejä ýetdi, ýöne şeýle hem uly artykmaçlyga eýe.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa tehnologiýanyň yzygiderli täzelenmegini we ösüşini dowam etdirýär, tehniki gurluşyny we zehin ätiýaçlygyny yzygiderli gowulandyrýar we Tsinghua uniwersiteti, Hytaý Oba hojalyk uniwersiteti, Merkezi Şekillendiriş sungaty akademiýasy, Demirgazyk Hytaý elektrik energiýasy bilen gözleg we ösüş hyzmatdaşlygyny dowam etdirýär. Beýleki uniwersitetler.

ŞENZHEN CRTOP, Hytaý optiki we elektronika senagaty birleşiginiň LED displeý amaly bölüminiň hemişelik agzasy, Hytaý ýarymgeçiriji yşyklandyryjy LED senagat bölüminiň agzasy, Zhongguancun ýarymgeçiriji yşyklandyryş bileleşiginiň agzasy, Milli uçgun ylmy gözleg maksatnamasynyň agzasy we milli ýokary derejeli - tehnologiýa kärhanasy.2008-nji ýyldaky Olimpiýa oýunlary, 2009-njy ýylda Watanyň 60 ýyllygy, 2010 Şanhaý Bütindünýä sergisi, 2012 Milli şäher oýunlary, 2013 Milli 860 uçgun taslamasy, 2014 Pekin APE konferensiýasy we ş.m. ýaly köp sanly taslamanyň gurluşygyna gatnaşdy.

“SHENZHEN CRTOP Co., Ltd.” güýçli önümçilik kuwwatyna, häzirki zaman SMT enjamlary bilen 4000KK modulyň aýlyk önümçilik kuwwatyna eýe.

Önümimiz:

Lcd hemmesini bir enjamda / panelde alyp bardy, Inçe meýdança öňdebaryjy displeý, kärendesine alnan displeý, açyk meýdanda görkezilýän displeý, ýapyk görnüşli displeý,Mahabatyň ekrany.

Traýleriň öňdebaryjy ekrany, 3d öňdebaryjy displeý, Sahnanyň öňdebaryjy ekrany, poluň öňdebaryjy ekrany, Sferikanyň ekrany,Jewerli ýolbaşçylyk edilýän ekran, Döredijilik, ýörite görnüşli ekran.

Aç-açan gurşunly displeý, Içerki we içerde yşyklandyryş.

Esasy bäsdeşlik ukyby:
1. LED displeýi we LED yşyklandyryş ulgamynyň çözgüt üpjün edijisi.
2. häzirki zaman öndürijileri.
3. Professional gözleg we ösüş topary.
4. Kärhana ISO9001 we ISO14000-den geçdi.
5. Önümler CE Rohs, FCC RSE, ETL, EMC we ş.m. Sertifikatyndan geçdi.
6. Önümiň durnukly hili.
7. Satuwdan soň ajaýyp hyzmat.

2