• 3e786a7861251115dc7850bbd8023af
  • 500x500zuling

Sorag-jogap

foot_banner
Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz 23 ýyldan gowrak wagt bäri öňdebaryjy displeý pudagynda ýöriteleşen Professional OEM / ODM öndürijisidiris.

Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?

Hil ileri tutulýar. Has ýagty adamlar elmydama başyndan ahyryna çenli hil gözegçiligine uly ähmiýet berýärler.Her bir jikme-jiklige ünsi jemleýäris, Zawodymyz ISO9001, ISO14001, CE, RoHS, FCC tassyklamasyny gazandy.

MOQ näme?

Sargyt üçin islendik mukdar kabul ederliklidir.Bahasy bolsa köp mukdarda ylalaşylýar.

Haçan eltip berersiňiz?

Getirilen modullar üçin 3-5 iş gününiň içinde, sargydyň ululygyna we mukdaryna görä taýýar ekrana 7-12 günüň dowamynda eltip bileris.

Kepillik näçe wagt?

Adaty kepillik 1 ýyl.Isleg boýunça has uzyn bolup biler.

Her tertipde mugt ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edýärsiňizmi?

Hawa, modul, tok kabeli, signal kabeli, LED lampa, IC, maska, tok üpjünçiligi, kabul ediş kartoçkasy we ş.m. ýaly ätiýaçlyk şaýlar üçin belli bir mukdarda ätiýaçlyk şaýlary üpjün ediler.

Haýsy tehniki goldawlary hödürläp bilersiňiz?

Zawodymyzdaky LED ekranlaryň işleýşini we tehniki hyzmatyny goşmak bilen her dürli tehnologiýa okuwlaryny mugt berýäris.gurnamany görkezmek üçin müşderiniň ýurduna inerener topary iberip bileris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?