• 3e786a7861251115dc7850bbd8023af
  • 500x500zuling

Softumşak modully LED displeý

Softumşak modully LED displeý

Gysga düşündiriş:

1. specialörite materiallary we ösen tehnologiýany, ultra inçe we ultra-ýagtylygy ulanyp, üç ululykdaky modullaryň galyňlygy 9-10mm,
Güýçli çeýeligi, 120 ° çenli egilip we islendik görnüşe (silindr, tolkun, halka, sferik, heteroseksual we ş.m.) şekillendirip bolýar.
2. Güýçli magnit adsorbsion gurnamasyny, göni adsorbsiýany, has amatly gurnama we tehniki hyzmaty kabul ediň.Guty korpusy aýrylýar, gurluş ýükleri azalýar we çykdajylar netijeli azalýar.Polyň üstünde durmak, asmak, ornaşdyrmak, götermek we beýleki gurnama usullaryny goldaň
3. Magnit siňdiriş modulyny ulanyp, çep we sag we ýokary we aşak ugurlar modulyň terjimesi bilen sazlanyp bilner;magnit sütünini aýlamak bilen beýikligi sazlap bolýar we şeýlelik bilen tutuş ekranyň tekizligini sazlap bolýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Meýdança: Içerki P2.97 P3.91 P4.81

Modulyň ululygy: 250x250mm

Daşky P3.91 P4.81

Gutynyň ululygy: 500 * 500 500 * 1000

1 (1)

Önümiň spesifikasiýasy

LED pol kafel ekranynyň köpçülige açyk aragatnaşygy
LED interaktiw pol kafel ekrany interaktiwlik, sanlaşdyrma we şahsylaşdyrma aýratynlyklaryna eýedir.Sanlaşdyrma düýp many, özara täsir aňlatmagyň görnüşidir we şahsylaşdyrma giňeltme.Şahsy gatnaşyklaryň aýratynlyklary bilen, akylly şäherleriň kontekstinde özara gatnaşyk esasy ugra öwrüldi.Söwda displeý bazaryndaky partlama we adam ekranyndaky täsir tehnologiýalarynyň we modelleriniň täzeligi pudaga hökman uly mümkinçilikler getirer.

“LED” interaktiw pol kafel displeýi “duýgur tehnologiýa (sensor çipi)” bilen enjamlaşdyrylyp, göni “adam ekranynyň özara täsirini” amala aşyryp biler we somatosensor tehnologiýasyny siňdirip, özara täsirini güýçlendirip biler.“LED” pol kafel ekrany interaktiw meýdançada, esasanam sahnada gaty gowy ýerine ýetirýär, öndürijiligi gaty özüne çekiji.Sahna koreografiýa effektini ahyrky yzarlamak we tehnologiýany yzygiderli kämilleşdirmek bilen, LED pol kafel ekranynyň täsiri has aýdyň we reňki has aýdyň bolýar.Häzirki wagtda uly göwrümli sahna çykyşlarynda LED pol kafel ekrany giňden ulanylýar.

“LED” pol kafel ekranynyň akyllylygy has köp ulanyja has hakyky sahna tejribesini almaga mümkinçilik berýär.Adamlar LED pol kafel ekrany bilen täsirleşende, adamlaryň duýgularyny we duýgularyny pol kafeliniň ekranyna goýmagy aňsatlaşdyrýan ýagdaýlary birleşdirýän sahna döredilýär.Akylly we akylly senagat zynjyrynyň nukdaýnazaryndan, LED interaktiw induksiýa pol kafel ekrany esasy we möhüm enjam enjamydyr.Has gowy surat hiline eýe bolan LED pol kafel ekrany, şübhesiz, ulanyjynyň tejribesini ep-esli ýokarlandyryp biler.

Signal giriş enjamynyň täze görnüşi hökmünde interaktiw LED pol kafel ekrany adam bilen kompýuteriň özara täsiriniň iň ýönekeý, iň amatly we tebigy usulydyr.Pol kafeliniň ekrany arkaly aýdyň ses-wizual interaktiw effektleri döredýär.Örän özüne çekiji täze multimediýa interaktiw enjam.“LED” pol kafel ekrany ýakyn aralyk displeýinde ulanylýandygy sebäpli, önümiň görkeziş effektine bolan talaplar has berkdir.Aralyk täsirleşme tehnologiýasynyň utgaşmasy, meselem: P2.976 / P3.91 özi interaktiw datçikler bilen enjamlaşdyrylandyr, bu diňe bir akylly täsirleşmegi gazanyp bilmän, has aýdyň wizual suraty we ulanyjy tejribesini hem gowulaşdyryp biler.

Umuman aýdanyňda, adam ekranyndaky somatosensor täsiri, soňky ýyllarda LED pudagynyň umumy gözlegidir.Interaktiw tehnologiýanyň döremegi, LED displeýleriň ulanylmagyny has köp diwersifikasiýa etdi."Interaktiw LED pol kafel ekrany", şeýle hem, LED displeý pudagynyň işine we bahasyny ýokarlandyrmaga öwrüldi.möhüm ugur.

P 4.81 açyk pol kafel ekrany parametr tablisasy

seriýa belgisi

ady

taslama

Tehniki görkezijiler

1

LED turba

Çyra monjuk görnüşi SMD1 921

2

piksel kompozisiýasy

Tertipleşmek dik

3

Piksel turba aralygy 4.81 mm

4

piksel kompozisiýasy 1R1G1B

5

esasy reňk düzümi Gyzyl, ýaşyl, gök üç esasy reňk

6

fiziki dykyzlygy 43264 bal / ㎡

7

modul

Gutynyň ululygy

Modulyň ululygy 250 × 250X15 beýiklik mm (uzynlygy X ini X galyňlygy)

8

Modulyň çözgüdi 52 ini × 52 beýiklik (nokatlar)

9

Gutynyň ululygy Demir guty aýak gurnamak 1000x500mm

10

gaçmak nokady ≤4 / 100000

11

Bölüm modulynyň tikişi Gurluş plitalarynyň arasyndaky boşlugyň ululygy birmeňzeş we mm1 mm

12

iň gowy aralyk 7-20 metr

13

perspektiwaly Gorizontal 120 °, dik 120 °

14

Faceerüsti gödeklik Iň ýokary ýalňyşlyk ≤ 1 mm

15

Ekranyň üstündäki syýa reňki yzygiderli syýa reňki

16

birmeňzeşligi Modulyň ýagtylygy birmeňzeşdir

17

Daşky gurşawy ulanyň

daşky gurşawyň temperaturasy -20 ° ~ 50 °

18

Otnositel çyglylyk 25 ° ~ 95 °

19

elektrik üpjünçiligi

Giriş naprýa .eniýesi (AC) 220V, ± 10%

20

Eartheriň syzmagy tok <3Ma

ýigrimi bir

giriş ýygylygy 50 / 60HZ

ýigrimi iki

ortaça güýç 3 5 0W / ㎡

ýigrimi üç

iň ýokary güýç 800W / ㎡

25

dolandyrmagyň usuly Kompýuter VGA bilen sinhronlamak (sinhronlamak)

26

Dolandyryş ulgamy DVI grafiki karta + doly reňk dolandyryş kartasy + optiki süýümli geçiriş

27

Giriş Kompýuter we beýleki periferiýa enjamlary, VGA, HDMI, DVI we ş.m.

29

täzeleniş tizligi 1920hz

30

Çal reňk / reňk 8192-nji dereje

31

Ekranyň doly ýagtylygy 35 00cd / ㎡

32

hyzmat ömri 100,000 sagatdan gowrak

33

Mazmuny görkez Wideo DVD, VCD, telewizor, suratlar, tekst, animasiýa we başgalar.

34

Üznüksiz kynçylyksyz iş wagty 0010000 sagat

35

 

interfeýsi Standart Ethermer tor interfeýsi (Gigabit)

36

  Aragatnaşyk serişdesi, dolandyryş aralygy Multimodly süýüm <500m, ýeke re modeimli süýümli geçiriş <30km, 5-nji kategoriýa kabeli <100m

37

  goramak tehnologiýasy Suw geçirmeýän, çyglylyga garşy, tozana garşy, poslama garşy, statiki, ýyldyrym çydamly, şol bir wagtyň özünde aşa tokly / gysga utgaşdyryjy, aşa woltly, woltly däl gorag funksiýalary

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň