• 3e786a7861251115dc7850bbd8023af
  • 500x500zuling

“LED” ekrany Mahabat üçin “Led” ekrany goýuň

“LED” ekrany Mahabat üçin “Led” ekrany goýuň

Gysga düşündiriş:

LED yşyk polýusynyň ekrany gutusy özboluşly şekil dizaýnyny kabul edýär, daşky görnüşi ýönekeý we owadan, görnüşi täze we owadan.Şol bir wagtyň özünde, LED yşyk polýusynyň ekrany standart modullar bilen gurnalan we çyranyň üstü daşky gurşawyň ulanylyşyna laýyk gelýän ýelim we suw geçirmeýän zatlar bilen doldurylýar.Gorag derejesi IP65-e ýetýär, bu suw geçirmeýän, tozan geçirmeýän, partlama garşy we ş.m. bolup biler. Akylly polýusyň gurulmagyny aňsatlaşdyrmak üçin, ýagtylyk polýusynyň ekrany akylly yşyk polýusyna gurnalansoň, ýörite gurnama gurluşy döredildi. , gurnamak prosesi ýönekeý we çalt, tehniki hyzmat etmek amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 (1)

LED yşyk polýusynyň ekrany gutusy özboluşly şekil dizaýnyny kabul edýär, daşky görnüşi ýönekeý we owadan, görnüşi täze we owadan.Şol bir wagtyň özünde, LED yşyk polýusynyň ekrany standart modullar bilen gurnalan we çyranyň üstü daşky gurşawyň ulanylyşyna laýyk gelýän ýelim we suw geçirmeýän zatlar bilen doldurylýar.Gorag derejesi IP65-e ýetýär, bu suw geçirmeýän, tozan geçirmeýän, partlama garşy we ş.m. bolup biler. Akylly polýusyň gurulmagyny aňsatlaşdyrmak üçin, ýagtylyk polýusynyň ekrany akylly yşyk polýusyna gurnalansoň, ýörite gurnama gurluşy döredildi. , gurnamak prosesi ýönekeý we çalt, tehniki hyzmat etmek amatly.

Güýçli programmany redaktirlemek we meseläni bilelikde ýerine ýetirmek funksiýalary: dürli taslama in engineeringenerçilik programmalaryny we dürli pudak zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler
Amatly dolandyryş: klaster dolandyryşy, terminallaryň we ulanyjylaryň köp derejeli toparlanmagyny goldaýar we ulanyjylar üçin köp derejeli rugsat sazlamalaryny goldaýar;
Giňeltmek aňsat: Modully dizaýn, programma üpjünçiliginiň funksiýalaryny giňeltmek aňsat;enjam paýlanan ýerleşdirmäni goldaýar, serwerler ýüklenende giňeltmek serwerleri gurlup bilner;giňeltmek serwerleri, şol bir wagtyň özünde 2000 terminaly birikdirmegi goldap biler we ulgamyň fon täzelenmelerini goldap biler;
Birnäçe set usuly: simli, simsiz (WiFi, 3G, 4G) we beýleki ulgam usullaryny goldaň;
Howpsuzlyk öndürijiligi: 16 bitli şifrlemek + e-poçta tassyklamasy + üç derejeli ygtyýarly dolandyryş, garaşylmadyk meseleler goýberilmez;
Hakyky maglumat maglumaty: gyssagly maglumaty derrew çykarmak;oýun surnallarynyň awtomatiki döredilmegi;
Mazmuny bölmek ekrany: bir ekran bir wagtyň özünde tekst, wideo we suratlar oýnap biler;
Kesgitli nokat gowşuryş funksiýasy: kesgitli nokat oýnamak, dürli mazmuny bir ekranda oýnamak we şol bir mazmuny dürli ekranlarda oýnamak mümkin;
Esasy funksiýa sazlamalary: ekranyň ýagtylygynyň fonuny sazlamak, ses sesini, programma üpjünçiliginiň bir düwmesini täzelemek we ş.m.

taslama

parametri

Bellik

 

Esasy parametr

piksel meýdançasy 4mm

 

piksel gurluşy 1R1G1B

 

piksel dykyzlygy 62500 / m2

 

Modulyň çözgüdi 80 (W) * 40 (H)

 

Modulyň ululygy 320mm * 160mm _

 

 

 

OPTIK PARAMETER

Pointeke nokat ýagtylygy, hromatiki düzediş bar

 

ak deňagramlylygyň ýagtylygy 00 50 00cd / ㎡

 

reňk temperaturasy 3200K - 9300K sazlap bolýar

 

Gorizontal görnüş ≥ 120 °

 

dik görmek burçy ≥ 120 °

 

Görünýän aralyk ≥8 metr

 

Ightagtylygyň birmeňzeşligi ≥97%

 

Kontrast 0003000: 1

 

 

 

GÖRNÜŞ PARAMETERI

Signallary gaýtadan işlemek bitleri 16 bit * 3

 

çal 16Bit

 

dolandyryş aralygy Gigabit Ethernet kabeli: 100 metr, Optiki süýüm: 10 km

 

sürüjiniň tertibi Grayokary çal reňkli hemişelik tok çeşmesi sürüjisi IC

 

Kadr ýygylygy ≥ 60HZ

 

täzeleniş tizligi ≥ 1920 Hz

 

dolandyrmagyň usuly Sinhronlaşdyryň

 

Ightagtylygy sazlamak aralygy 0-dan 100-e çenli basgançaksyz düzediş

 

 

IŞLER PARAMETERI

Üznüksiz iş wagty ≥72 sagat

 

Adaty durmuş 50,000 sagat

 

Gorag synpy Öň IP65, yzky IP43

 

iş temperaturasynyň diapazony -20 ℃ 50 ℃

 

Işleýän çyglylyk aralygy 10% - 80% RH kondensasiýa däl

 

Saklamagyň temperatura diapazony -20 60 60 ℃

 

 

ELEKTRIK PARAMETERI

Işleýän naprýa .eniýe DC 5V

 

Kuwwat talaplary AC: 220 × (1 ± 10%) V, 50 × (1 ± 5%) Hz

 

Iň ýokary energiýa sarp edilişi 890W / ㎡

 

Ortaça sarp ediş 350W / ㎡

 

 

1 (2)
1 (3)
1 (3)
1 (4)
1 (5)
1 (6)
1 (7)
1 (10)
1 (11)
1 (12)
1 (13)
1 (11)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň