• 3e786a7861251115dc7850bbd8023af
  • 500x500zuling

gurşunly displeýler p3.91 doly reňkli sanly elektron

gurşunly displeýler p3.91 doly reňkli sanly elektron

Gysga düşündiriş:

Içerki LED displeý üçin haýsy aýratynlyklar ulanylýar?

“LED” displeýiniň birnäçe spesifikasiýasy bar: model aýratynlyklary, modulyň ululygy we şassiniň ululygy.Bu ýerde, esasan, ýapyk görnüşli ekranlarda ulanylýan modeller we spesifikasiýalar barada gürleşýäris, sebäbi modullar we şkaflar hemmesi meýilnama düzýär we iň gowy saýlaw ekranyň ululygyna esaslanýar.

Oorapyk LED displeýde esasan P1.9, P1.8, P1.6, P1.5, P1.2, P0.9 we ş.m. ulanylýar we bu pudak p2-den aşakdaky kiçi göwrümli LED displeýini çagyrýar.

Näme üçin içerde kiçi göwrümli LED displeýler ulanylýar?Sebäbi içerde ýakyn aralykda görlende, ekrandaky şekil düşnükli bolmaly we ýagtylygy gaty ýokary bolmaly däldir.Şeýle-de bolsa, adaty P3 we ondan ýokary modeller ýokary ýagtylyga eýe bolup, içerde ulanylýar.Uzak wagtlap synlasaň, görüş ýadawlygyna sebäp bolýar, şonuň üçin bu ýerlikli däl..Mundan başga-da, LED displeý aýratyn lampa monjuklaryndan ýasalýar.Model näçe uly bolsa, däne şonça-da güýçli bolar.P3 ýakyn aralykda syn edilende, däne eýýäm duýulýar.Näçe köp seretseň, däne has güýçli bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 (1)

Içerki LED displeý üçin haýsy aýratynlyklar ulanylýar?

“LED” displeýiniň birnäçe spesifikasiýasy bar: model aýratynlyklary, modulyň ululygy we şassiniň ululygy.Bu ýerde, esasan, ýapyk görnüşli ekranlarda ulanylýan modeller we spesifikasiýalar barada gürleşýäris, sebäbi modullar we şkaflar hemmesi meýilnama düzýär we iň gowy saýlaw ekranyň ululygyna esaslanýar.

Oorapyk LED displeýde esasan P1.9, P1.8, P1.6, P1.5, P1.2, P0.9 we ş.m. ulanylýar we bu pudak p2-den aşakdaky kiçi göwrümli LED displeýini çagyrýar.

Näme üçin içerde kiçi göwrümli LED displeýler ulanylýar?Sebäbi içerde ýakyn aralykda görlende, ekrandaky şekil düşnükli bolmaly we ýagtylygy gaty ýokary bolmaly däldir.Şeýle-de bolsa, adaty P3 we ondan ýokary modeller ýokary ýagtylyga eýe bolup, içerde ulanylýar.Uzak wagtlap synlasaň, görüş ýadawlygyna sebäp bolýar, şonuň üçin bu ýerlikli däl..Mundan başga-da, LED displeý aýratyn lampa monjuklaryndan ýasalýar.Model näçe uly bolsa, däne şonça-da güýçli bolar.P3 ýakyn aralykda syn edilende, däne eýýäm duýulýar.Näçe köp seretseň, däne has güýçli bolýar.

Gurnalan displeýiň açyk we içerde bölünmeginiň sebäbi, model P2-den aşakda ýagtylygyň açyk standartlara laýyk gelmezligi;Closeakyn görmek;Üçünjiden, dürli gurşaw sebäpli zerur konfigurasiýa hem üýtgeşik bolar, açyk howada gowy gorag bolmaly: zarba geçirmeýän, suw geçirmeýän, çyglylyga garşy, elektrik toguna garşy, ýylylygyň ýaýramagy;

Taslama

parametri

Bellik

 

Esasy parametr

piksel meýdançasy 3.91 mm

 

piksel gurluşy 1R1G1B

 

piksel dykyzlygy 65544 / m2

 

Modulyň çözgüdi 64 (W) * 64 (H)

 

Modulyň ululygy 250mm * 250mm

 

Gutynyň ululygy 500mm * 500mm

guýma

 

 

OPTIK PARAMETER

Pointeke nokat ýagtylygy, hromatiki düzediş bar

 

ak deňagramlylygyň ýagtylygy C 1000cd / ㎡

 

reňk temperaturasy 3200K - 9300K sazlap bolýar

 

Gorizontal görnüş ≥ 120 °

 

dik görmek burçy ≥ 120 °

 

Görünýän aralyk ≥9m

 

Ightagtylygyň birmeňzeşligi ≥97%

 

Kontrast 0003000: 1

 

 

 

Üstünlik

Signallary gaýtadan işlemek bitleri 16 bit * 3

 

çal 16Bit

 

dolandyryş aralygy Gigabit Ethernet kabeli: 100 metr, Optiki süýüm: 10 km

 

sürüjiniň tertibi Grayokary çal reňkli hemişelik tok çeşmesi sürüjisi IC

 

Kadr ýygylygy ≥ 60HZ

 

täzeleniş tizligi 201920 Hz

 

dolandyrmagyň usuly Sinhronlaşdyryň

 

Ightagtylygy sazlamak aralygy 0-dan 100-e çenli basgançaksyz düzediş

 

 

Işleýiş parametri

Üznüksiz iş wagty ≥72 sagat

 

Adaty durmuş 50,000 sagat

 

Gorag synpy IP20

 

iş temperaturasynyň diapazony -20 ℃ 50 ℃

 

Işleýän çyglylyk aralygy 10% - 80% RH kondensasiýa däl

 

Saklamagyň temperatura diapazony -20 60 60 ℃

 

 

Elektrik parametri

Işleýän naprýa .eniýe DC 5V

 

Kuwwat talaplary AC: 220 × (1 ± 10%) V, 50 × (1 ± 5%) Hz

 

Iň ýokary energiýa sarp edilişi 70 0W / ㎡

 

Ortaça sarp ediş 260W / ㎡

 

 

1 (2)
1 (3)
1 (4)
1 (5)
1 (6)

1 (8)

1 (10)

1 (11)

1 (12)

1 (13)

1 (14)

1 (15)

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň