• 3e786a7861251115dc7850bbd8023af
 • 500x500zuling

Lighteňil polýusyň ekrany

 • wireless lamp light pole advertising led screen display

  simsiz lampa çyra polýus mahabaty ekrany görkezýär

  Lightagty polýus LED ekran aýratynlyklary we parametrleri :

  1. Internet, zatlaryň interneti, uzakdan täsirleşmek we ş.m. funksiýalaryny birleşdirýär, ýokary ýagtylygy, ýokary reňk görkeziji koeffisiýentini we ýagtylygy awtomatiki sazlap bilýän içerki temperatura duýgur enjamyna eýe.Şeýle hem, terminaly LED mahabat maşynyna takyk gözegçilik edip, uzakdan elektrik üpjünçiligi, öçürmek, wagt wyklýuçateli, sanly ekrany sinhronlamak, daşky gurşawy duýmak, daşky gurşawyň hakyky gözegçiligi (temperatura, çyglylyk, ýel) bilen Windows, Android, IOS ulgamyna uýgunlaşyp biler. tizlik, ýeliň ugry, ses, PM2.5, PM10) we beýleki funksiýalar

  2. Bu LED yşyk polýusynyň ekrany gutusy ýönekeý we sypaýy, görnüşi täze we owadan görnüşdäki özboluşly dizaýny kabul edýär.Standartlaşdyrylan modullar bilen gurnalan we çyranyň üstü daşky gurşawyň ulanylyşyna doly laýyk gelýän ýelim we suw geçirmeýän zatlar bilen doldurylýar.Lightagtylyk polýusyna gurnalanlygy sebäpli, ýagtylyk sütüni bilen ajaýyp birleşmek üçin ýörite gurnama gurluşy döredildi, gurnama prosesi ýönekeý we çalt, tehniki hyzmat etmek amatly.

 • LED screen Post Led Display Screen For Advertising

  “LED” ekrany Mahabat üçin “Led” ekrany goýuň

  LED yşyk polýusynyň ekrany gutusy özboluşly şekil dizaýnyny kabul edýär, daşky görnüşi ýönekeý we owadan, görnüşi täze we owadan.Şol bir wagtyň özünde, LED yşyk polýusynyň ekrany standart modullar bilen gurnalan we çyranyň üstü daşky gurşawyň ulanylyşyna laýyk gelýän ýelim we suw geçirmeýän zatlar bilen doldurylýar.Gorag derejesi IP65-e ýetýär, bu suw geçirmeýän, tozan geçirmeýän, partlama garşy we ş.m. bolup biler. Akylly polýusyň gurulmagyny aňsatlaşdyrmak üçin, ýagtylyk polýusynyň ekrany akylly yşyk polýusyna gurnalansoň, ýörite gurnama gurluşy döredildi. , gurnamak prosesi ýönekeý we çalt, tehniki hyzmat etmek amatly.

 • Outdoor street lighting pole advertising led screen

  Daşky köçe yşyklandyryş polýusynyň mahabaty ekrany

  “LED” yşyk polýusynyň ekrany gutusy özboluşly guty materialyny we şekil dizaýnyny kabul edýär, daşky görnüşi ýönekeý we owadan, görnüşi täze we owadan, gutynyň üstü poslama garşy.Mundan başga-da, ýygnamak üçin standartlaşdyrylan modullar ulanylýar we çyranyň üstü ýelimlenýär we açyk gurşawyň ulanylyşyna doly laýyk gelýär.Lightagtylyk polýusyna gurnalanlygy sebäpli, ýagtylyk sütüni bilen ajaýyp birleşmek üçin ýörite gurnama gurluşy döredildi, gurnama prosesi ýönekeý we çalt, tehniki hyzmat etmek amatly.

  Mundan başga-da, ýagty polýusyň ekrany, uzakdan elektrik üpjünçiligi, öçürmek, wagt wyklýuçateli, sanly ekrany sinhronlamak bilen Windows, Android, IOS ulgamlary üçin amatly terminaly LED yşyk polýusyny takyk dolandyryp bilýän akylly dolandyryş ulgamyna esaslanýar. daşky gurşaw ýagtylygyny duýmak, daşky gurşawyň gözegçiligi (temperatura, çyglylyk, ýeliň tizligi, ýeliň ugry, ses, PM2.5, PM10) we ş.m.

 • LED Display Small Size and High Resolution Advertising

  “LED” kiçi göwrümli we ýokary ölçegli mahabat

  Lightagty polýus LED ekran aýratynlyklary we parametrleri :

  1. Internet, zatlaryň interneti, uzakdan täsirleşmek we ş.m. funksiýalaryny birleşdirýär, ýokary ýagtylygy, ýokary reňk görkeziji koeffisiýentini we ýagtylygy awtomatiki sazlap bilýän içerki temperatura duýgur enjamyna eýe.Şeýle hem, terminaly LED mahabat maşynyna takyk gözegçilik edip, uzakdan elektrik üpjünçiligi, öçürmek, wagt wyklýuçateli, sanly ekrany sinhronlamak, daşky gurşawy duýmak, daşky gurşawyň hakyky gözegçiligi (temperatura, çyglylyk, ýel) bilen Windows, Android, IOS ulgamyna uýgunlaşyp biler. tizlik, ýeliň ugry, ses, PM2.5, PM10) we beýleki funksiýalar

  2. Bu LED yşyk polýusynyň ekrany gutusy ýönekeý we sypaýy, görnüşi täze we owadan görnüşdäki özboluşly dizaýny kabul edýär.Standartlaşdyrylan modullar bilen gurnalan we çyranyň üstü daşky gurşawyň ulanylyşyna doly laýyk gelýän ýelim we suw geçirmeýän zatlar bilen doldurylýar.Lightagtylyk polýusyna gurnalanlygy sebäpli, ýagtylyk sütüni bilen ajaýyp birleşmek üçin ýörite gurnama gurluşy döredildi, gurnama prosesi ýönekeý we çalt, tehniki hyzmat etmek amatly.

 • led advertising sign Outdoor Pole Light Box

  öňdebaryjy mahabat belgisi Daşky polýus çyrasy

  Qualityokary hilli açyk doly reňkli LED displeý dürli temperatura we howa şertlerine uýgunlaşmalydyr we dürli ýagdaýlarda adaty ulanylyp bilner.Uzak we ýakyn ýagtylygyň gowy täsir etmegi üçin, esasanam uly göwrümli konsertler üçin, sahna çykyşlarynyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýörite effektleriň yşyklandyrylyşy aýratyn ajaýyp bolmaly.Sometimesöne käwagt LED displeýiň ýagtylygynyň gabat gelmeýändigini görýäris.Munuň sebäbi näme?

 • Outdoor led display light box street light billboard

  Açyk meýdanda çyra çyrasy köçe yşyk tagtasy

  “LED” yşyk polýusynyň ekrany gutusy özboluşly guty materialyny we şekil dizaýnyny kabul edýär, daşky görnüşi ýönekeý we owadan, görnüşi täze we owadan, gutynyň üstü poslama garşy.Mundan başga-da, ýygnamak üçin standartlaşdyrylan modullar ulanylýar we çyranyň üstü ýelimlenýär we açyk gurşawyň ulanylyşyna doly laýyk gelýär.Lightagtylyk polýusyna gurnalanlygy sebäpli, ýagtylyk sütüni bilen ajaýyp birleşmek üçin ýörite gurnama gurluşy döredildi, gurnama prosesi ýönekeý we çalt, tehniki hyzmat etmek amatly.

  Mundan başga-da, ýagty polýusyň ekrany, uzakdan elektrik üpjünçiligi, öçürmek, wagt wyklýuçateli, sanly ekrany sinhronlamak bilen Windows, Android, IOS ulgamlary üçin amatly terminaly LED yşyk polýusyny takyk dolandyryp bilýän akylly dolandyryş ulgamyna esaslanýar. daşky gurşaw ýagtylygyny duýmak, daşky gurşawyň gözegçiligi (temperatura, çyglylyk, ýeliň tizligi, ýeliň ugry, ses, PM2.5, PM10) we ş.m.